CANAL DE DENUNCIAS SIMULACION S.L

Informació d'interès

El sistema interno de información te permite reportar una infracción de acuerdo con la Ley de Protección al Denunciante 2/2023. Si lo deseas, puedes realizar tu denuncia de manera anónima. Una vez completes el formulario recibirás un código/localizador para poder saber el estado de la denuncia. Por favor, guarda ese localizador para poder consultar en todo momento el estado y resolución de tu denuncia o comunicación. [Recuerda que este es un canal de prueba].

1. RELACIÓ AMB L´ORGANIZACIÓ

Selecciona una resposta

2. DESITJA QUE LA COMUNICACIÓ SIGUI ANÒNIMA

Selecciona una resposta

3. DATA EN LA QUAL VA TENIR CONEIXEMENT DEL FET/INFRACCIÓ/DELICTE

Feu clic o premeu per escriure una data

4. EL SUCCÉS SEGUEIX REPRODUINT-SE EN L'ACTUALITAT?

En aquest espai determineu, si podeu, quan s'inicia o es produeix per primera vegada fet o la infracció? Es produeix de manera puntual, periòdica o reiterada?

5. TIPUS DE DELICTE/INFRACCIÓ/VULNERACIÓ CODI ÈTIC 

Trieu de les categories de possibles fets o conductes que es presenten, aquella que cregui que s'ajusta més la seva comunicació o denúncia

6. PERSONES DENUNCIADES

Nom i Cognoms Departament

7. DESCRIPCIÓ DEL FET O CONDUCTA QUE ES VOL COMUNICAR

Descriu breument

8. EL FET, QUE ES VOL COMUNICAR, ÉS CONEGUT PER ALTRES PERSONES ?

Selecciona una resposta

9. TÉ CONEIXMENT DE L'EXISTÈNCIA DE TESTIMONIS?

Nom i Cognoms Departament
* Si és el cas, determineu-los

10. ARXIUS ADJUNTS

Voleu adjuntar algun document d'interès per a la investigació del fet objecte de denúncia

11. VOL SOL·LICITAR UNA REUNIÓ PRESENCIAL AMB L'ORGANITZACIÓ?

Aquest aspecte és opcional, i en cas que determineu que “si”, hem de contactar amb vostè per consensuar la ubicació, el dia i l'hora.  El temps determinat per establir la reunió serà de 7 dies, a partir de la recepció del formulari.