XUP-XUP ECOLOGIC SCCL

Informació d'interès

Aquest formulari, que s'integra al "sistema intern d'informació" de XUP XUP ECOLOGIC, us permet reportar una infracció o delicte d'acord amb a l´article 2, de la Llei 2/2023 de Protecció a l'Informant. Si ho desitgeu, podeu realitzar la vostra comunicació de manera anònima. Un cop empleneu correctament el formulari rebrà un "codi/localitzador" per poder fer un seguiment de l'estat de la comunicació. Si us plau, deseu el localitzador per poder consultar en tot moment l'estat i resolució de la comunicació a través del següent enllaç [accés gestió denúncia].

Per a més informació del canal intern i la Llei esmentada, us presentem aquest índex (amb links):
 
1. Què permet aquest canal intern?
2. On i com es pot presentar una comunicació?
3. Contingut de la comunicació
4. Tramitació de la comunicació
5. Responsable del Sistema Intern de Comunicació
6. Garanties de Confidencialitat
7. Protecció de l'Informant
8. L'informant pot acudir a altres canals externs?
9. Protecció i tractament de dades personals a través del "canal intern"
10. Autoritat Administrativa Independent de Protecció a l'Informant (canal extern)

1. RELACIÓ AMB L´ORGANIZACIÓ

Selecciona una resposta

2. DESITJA QUE LA COMUNICACIÓ SIGUI ANÒNIMA

Selecciona una resposta

3. DATA EN LA QUAL VA TENIR CONEIXEMENT DEL FET/INFRACCIÓ/DELICTE

Feu clic o premeu per escriure una data

4. EL SUCCÉS SEGUEIX REPRODUINT-SE EN L'ACTUALITAT?

En aquest espai determineu, si podeu, quan s'inicia o es produeix per primera vegada fet o la infracció? Es produeix de manera puntual, periòdica o reiterada?

5. TIPUS DE DELICTE/INFRACCIÓ/VULNERACIÓ CODI ÈTIC 

Trieu de les categories de possibles fets o conductes que es presenten, aquella que cregui que s'ajusta més la seva comunicació o denúncia

6. PERSONES DENUNCIADES

Nom i Cognoms Departament

7. DESCRIPCIÓ DEL FET O CONDUCTA QUE ES VOL COMUNICAR

Descriu breument

8. EL FET, QUE ES VOL COMUNICAR, ÉS CONEGUT PER ALTRES PERSONES ?

Selecciona una resposta

9. TÉ CONEIXMENT DE L'EXISTÈNCIA DE TESTIMONIS?

Nom i Cognoms Departament
* Si és el cas, determineu-los

10. ARXIUS ADJUNTS

Voleu adjuntar algun document d'interès per a la investigació del fet objecte de denúncia

11. VOL SOL·LICITAR UNA REUNIÓ PRESENCIAL AMB L'ORGANITZACIÓ?

Aquest aspecte és opcional, i en cas que determineu que “si”, hem de contactar amb vostè per consensuar la ubicació, el dia i l'hora.  El temps determinat per establir la reunió serà de 7 dies, a partir de la recepció del formulari.